Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies

 

 

1        Wyrażeia pisane dużą literą należy rozumieć w sposób zdefiniowany w Regulaminie Sklepu Alpha Male.

2        Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, tj. Grzegorz Swobododa wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Swoboda Zodiac pod adresem: ul. Aleksandra Fredry, nr 2, lok. 3, 30-605 Kraków wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6472169643, REGON 121215480.

3        Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi zbierane są przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego w zakresie określonym w pkt. 6.1 oraz w zakresie historii złożonych Zamówień, reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, wykonania wiążących się z nią obowiązków podatkowych, ewentualnej obsługi roszczeń reklamacyjnych oraz ewentualnych czynności będących skutkiem oświadczeń o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży jak również do ewentualnej obsługi roszczeń Sprzedawcy względem Klientów. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną wyrazi na to zgodę  podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane także w celu marketingowym.

4        Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda, to Klient będący osobą fizyczną może cofnąć tę zgodęw każdym czasie, jednakże wyłącznie ze skutkiem na przyszłość.

5        Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) – tj. zgoda, b) – tj. umowa, c) – tj. obowiązek prawny, f) – tj. uzasadniony interes, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

6        Odbiorcami danych osobowych Klientów są 

6.1   w przypadku każdego Klienta będącego osobą fizyczną, personel Sprzedawcy obsługujący Sklep,

6.2   w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, przewoźnik lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora.

6.3   w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, wybrany podmiot obsługujący powyższe płatności w Sklepie internetowym.

7        Klient będący osobą fizyczną ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich poprawy, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8        Klient będący osobą fizyczną ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10     Dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3. w każdym razie nie dłużej niż przez 6 lat od dnia, w którym wymagalne stały się roszczenia Sprzedawcy wynikające z Umowy Sprzedaży. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną jest niezbędne do dochodzenia przez Sprzedawcę roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży, dane będą przetwarzane aż do zakończenia procedur sądowych lub pozasądowych, których przedmiotem są roszczenia Sprzedawcy.

11     Podane dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

12     Sprzedawca używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania strony Sklepu. Informacje zawarte w pliku tego typu mogą być odczytane przez Sprzedawcę. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies Sprzedawca wie, w jaki sposób Kient korzysta ze strony Sklepu i może odpowiednio dostosować jego ofertę oraz kierowaną do Klienta komunikację marketingową.

13     Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. Jeśli jednak Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies przez Sprzedawcę, to powinien skorzystać z jednego z poniższych sposób:

14     w przeglądarce Firefox: w prawym górnym rogu okna należy kliknąć Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierać Opcje. Następnie trzeba wybrać zakładkę Prywatność. Z menu rozwijanego w sekcji Historia należy wybierać opcję: Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika. Należy odznaczyć opcję, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

15     w przeglądarce Opera: należy wybrać zakładkę Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka. W tym miejscu w przeglądarce należy wybrać opcję: Nigdy nie akceptuj ciasteczek.

16     W przypadku innych przeglądarek Klient powinien sprawdzić możliwości wyłączenia opcji plików Cookies w Internecie.

 

 

Przepraszamy, możliwość zakupu została wstrzymana do odwołania.

We are sorry, shopping is temporarily unavailable.