ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROT TOWARU (odstąpienie od umowy sprzedaży)

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład e-mail wysłany na adres info@alpha-male.eu lub pismo wysłane pocztą na adres:
  ZODIAC G. Swoboda
  ul. Fredry 2 pokój nr 3
  30-605 Kraków
 4.  Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

  [adres sprzedającego]
  Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
  Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
  Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
  Adres: [adres kupującego]
  Data: [data odstąpienia od umowy]
  Podpis: [jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  Zwracaną rzecz proszę odesłać na adres:
  ZODIAC G. Swoboda
  ul. Fredry 2 pokój nr 3
  30-605 Kraków
  z dopiskiem „
  ZWROT – sklep internetowy
 8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Przesyłki przesłane za pobraniem oraz na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
 9. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Z uwagi na charakter oferowanego towaru (bielizna osobista) zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym (tzn. powinien być nieużywany, niezabrudzony, pozbawiony obcych zapachów oraz oryginalnie ometkowany), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
 11. W przypadku odrzucenia przyjęcia zwrotu z powodu niespełnienia wymagań z pkt. 2, 3 lub 7, osoba zwracająca towar zostanie poinformowana o odrzuceniu, a towar zostanie jej odesłany na jej koszt.

 

WYMIANA TOWARU

 1. W przypadku złego dobrania rozmiaru odzieży, mają Państwo możliwość wymiany zakupionej rzeczy na identyczny model w innym rozmiarze, w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, po odesłaniu towaru na adres:
  ZODIAC
  ul. Fredry 2 pokój nr 3
  30-605 Kraków 

  z dopiskiem „WYMIANA – sklep internetowy
 2. Wymiana będzie możliwa tylko w przypadku dostępności towaru w magazynie. Zaleca się wcześniejszy kontakt ze sklepem w celu sprawdzenia dostępności towaru.
 3. Wymiana, o której mowa powyżej, dopuszczalna jest tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienoszącego jakichkolwiek śladów używania), czystego, pozbawionego obcych zapachów (dezodoranty, perfumy itd.), nieuszkodzonego oraz oryginalnie ometkowanego. 
 4. W przypadku chęci wymiany towaru prosimy odesłać zakupioną rzecz na własny koszt wraz z informacją o wymianie  i dowodem zakupu. 
 5. Przesyłki przesłane za pobraniem oraz na koszt odbiorcy w żadnym wypadku nie będą przyjmowane. 
 6. W przypadku odrzucenia wniosku o wymianę towaru z powodu niespełnienia wymagań z pkt. 3 lub 4, zostaną poinformowani Państwo telefonicznie o odrzuceniu wniosku, a towar zostanie jej odesłany na Państwa koszt.

 

REKLAMACJE

 

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanego towaru z umową Klient ma prawo, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.), zgłosić reklamację do Sklepu Internetowego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko i adres Klienta, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta, numer zamówienia oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie www.alpha-male.eu.  
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamowany towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu na adres:
  ZODIAC G. Swoboda
  ul. Fredry 2 pokój nr 3
  30-605 Kraków 

  z dopiskiem „REKLAMACJA – sklep internetowy”
 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, a także domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
 5. Sklep Internetowy odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.
 6. Reklamacji nie podlegają:
  a) naturalne zużycie odzieży w procesie użytkowania, 
  b) uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania i konserwacji odzieży, 
  c) źle dobrany przez Klienta rozmiar odzieży.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Przepraszamy, możliwość zakupu została wstrzymana do odwołania.

We are sorry, shopping is temporarily unavailable.